HÌNH THỨC THANH TOÁN


Cách 1: Thanh toán trực tiếp khi giao hàng.

Cách 2: Thanh toán chuyển khoản

Chủ tài khoản: Hoàng Thanh Tuấn

Số TK: 1500220070660

Ngân hàng Agibank – Chi nhánh Hà Nội